Warunki Zakupu

1. Ogólne Warunki

1.1. Obszar parkowania dla pojazdów iPark (zwany dalej "Obszarem Parkowania") to terytorium kontrolowane przez Administratora, MB Studija 18 (zwany dalej "Administratorem").

1.2. Niniejsze zasady (zwane dalej "Zasady") regulują parkowanie pojazdów na Obszarze Parkowania. Przyjmuje się, że właściciele pojazdów i/lub operatorzy (zwani dalej "Klienci"), korzystający z tego Obszaru Parkowania, są zaznajomieni z Zasadami i zobowiązani do ich przestrzegania.

1.3. Klienci są zobowiązani do opłacenia parkingu pojazdu na Obszarze Parkowania zgodnie z procedurami i taryfami określonymi w Zasadach.

1.4. Dostęp do Obszaru Parkowania i opłata za parking pojazdu regulowane są zasadami dostępnymi na stronie internetowej www.iPark.lt.

1.5. Wstęp na Obszar Parkowania jest dozwolony tylko dla zarejestrowanych pojazdów, które: i) opłaciły parking na stronie www.iPark.lt, ii) których numer rejestracyjny został potwierdzony na odpowiednim miejscu (punkt 237 Regulaminu Ruchu Drogowego) i jest wyraźnie widoczny (Dodatek 4 do Regulaminu Ruchu Drogowego, punkt 1).

1.6. Minimalny czas parkowania na Obszarze Parkowania wynosi 1 dzień.

1.7. Pojazdy muszą być parkowane zgodnie z oznaczeniami na Obszarze Parkowania. Zakazane jest parkowanie i/lub pozostawianie pojazdów w sposób naruszający przepisy ruchu drogowego dotyczące parkowania.

1.8. Klienci muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego podczas manewrowania na Obszarze Parkowania. Zwraca się uwagę na "zasadę pierwszeństwa przejazdu od prawej strony".

1.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pojazdów i przedmiotów wewnątrz nich. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone mieniu na Obszarze Parkowania i musi w pełni zrekompensować wszelkie szkody.

2. Instrukcje dotyczące Korzystania

2.1. Aby wejść na Obszar Parkowania, zadzwoń pod numer telefonu podany na barierze drogowej. Po wybraniu określonego numeru, poczekaj na sygnał zaproszenia i sygnał odrzucenia połączenia. Gdy system zidentyfikuje Twój numer telefonu, przypisuje go do numeru rejestracyjnego Twojego pojazdu, a bariera zostaje podniesiona. Możesz wjechać na Obszar Parkowania. Dzwoniąc pod podany numer, potwierdzasz, że jesteś zaznajomiony z zasadami korzystania z Obszaru Parkowania i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

3. Odpowiedzialność

3.1. Jeśli Klient nie przestrzega wymagań punktu 1.5 Zasad, Administrator ma prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, usunąć pojazd z Obszaru Parkowania. Wszystkie koszty związane z przymusowym usunięciem pojazdu z Obszaru Parkowania oraz wszelkie inne negatywne konsekwencje (w tym kary, koszty przechowywania pojazdu na specjalnym obszarze itp.) ponosi Klient. Ponadto pojazd Klienta może zostać zabroniony wjazdu na Obszar Parkowania.

3.2. Klientowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniknięcie obowiązku opłacenia parkingu pojazdu na Obszarze Parkowania (np. próby wjazdu lub wyjazdu za innym pojazdem itp.).