Pirkuma noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. iPark transportlīdzekļu stāvlaukuma (turpmāk saukts par "Stāvlaukumu") teritoriju kontrolē Administrators, SIA "MB Studija 18" (turpmāk saukts par "Administratīvo").

1.2. Šie noteikumi (turpmāk saukti par "Noteikumiem") regulē transportlīdzekļu stāvēšanu Stāvlaukumā. Tiek pieņemts, ka šī Stāvlaukuma klienti (turpmāk saukti par "Klientiem"), kas izmanto šo Stāvlaukumu, ir iepazinušies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.3. Klienti ir pienākumiem samaksāt par transportlīdzekļa stāvēšanu Stāvlaukumā saskaņā ar procedūrām un tarifiem, kas norādīti Noteikumos.

1.4. Pieeja Stāvlaukumam un maksājumi par transportlīdzekļa stāvēšanu tiek regulēti ar noteikumiem, kas pieejami vietnē www.iPark.lt.

1.5. Ieeja Stāvlaukumā ir atļauta tikai reģistrētiem transportlīdzekļiem, kuri i) ir samaksājuši par stāvēšanu vietnē www.iPark.lt, ii) kuru numurzīme ir apstiprināta norādītajā vietā (ceļu satiksmes noteikumu 237. punkts) un ir skaidri redzama (ceļu satiksmes noteikumu pielikums 4, 1. punkts).

1.6. Minimālais stāvēšanas laiks Stāvlaukumā ir 1 diena.

1.7. Transportlīdzekļus ir jāstāda, ievērojot marķējumu Stāvlaukumā. Ir aizliegts parkot un/vai atstāt transportlīdzekļus, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļa stāvēšanu.

1.8. Klientiem Stāvlaukumā manevrējot, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Uzmanību pievērš "labā rokas" noteikums.

1.9. Administratīvā neuzņemas atbildību par transportlīdzekļu un tajos esošajām lietām drošību. Klients ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu materiālajai īpašumam Stāvlaukumā un ir pienākums pilnībā kompensēt radušos kaitējumu.

2. Lietošanas instrukcijas

2.1. Lai iekļūtu Stāvlaukumā, zvaniet uz ceļa barjeras norādīto tālruņa numuru. Zvanot uz norādīto numuru, gaidiet aicinājuma signālu un zvana noraidīšanas signālu. Kad sistēma identificē jūsu tālruņa numuru, tā to saista ar jūsu transportlīdzekļa numurzīmi, un barjera tiek pacelta. Jūs varat ieiet Stāvlaukumā. Zvanot uz norādīto numuru, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Stāvlaukuma lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.

3. Atbildība

3.1. Ja Klients neievēro Noteikumu 1.5. sadaļas prasības, Administratīvā ir tiesības, saskaņā ar likumiem un noteikumiem, izņemt transportlīdzekli no Stāvlaukuma. Visi ar transportlīdzekļa izņemšanu no Stāvlaukuma saistītie izdevumi un jebkādas citas negatīvas sekas (ieskaitot soda naudu, izdevumus par transportlīdzekļa uzturēšanu īpašā zonā u.c.) ir Klienta pienākums. Turklāt Klienta transportlīdzeklim var tikt aizliegts iekļūt Stāvlaukumā.

3.2. Klientam ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kuras varētu būt vērstas uz pienākuma maksāt par transportlīdzekļa stāvēšanu Stāvlaukumā apvēršanu (piemēram, mēģināt ieiet vai iziet aiz citas automašīnas u.c.).